F2F Intervjuer
Intervjuer i samband med mässor & andra evenemang
Rekrytering till fokusgrupper och djupintervjuer
Mystery shopping
Rekrytering till reklamfilmer

Tillbaka

Kontakt

F2F

Mässor etc

Fokusgrupper

Mysteryshopping

Webundersökning

Internet och E-post undersökningar

Rollbesättning