Webundersökningar

Survey Sweden utför olika typer av webundersökningar via våra serverbaserade program eller lite enklare email undersökningar, antingen till våra emailpaneler eller via andra urval.

Survey Sweden är alltid mån att använda kostnadseffektiva programvaror utan att göra avkall på kvaliteten.

 

                 

Tillbaka

Hemsida