Survey Sweden AB är ett marknadsundersökningsföretag, specialiserat på fältarbete.

Med en intervjuarbas på över 500 erfarna intervjuare,  kan vi utföra rikstäckande intervjuer.             

 

Kontoret är beläget i Sundbyberg utanför Stockholm. Från detta kontor administreras alla uppdrag.

 

I Sundbyberg har vi också ett litet, men mycket effektivt callcenter, från vilket vi utför rekryteringar för djupintervjuer och fokusgrupper.

 

Survey Sweden har varit verksamt sedan 1996 och har alltid varit mån om att vara oberoende och självständigt.

 

Företaget är medlem i ESOMAR

 

        

Hemsida     

Verksamhet

Kontakt

     

  


 

                              

                  

                

Kontakt Information

Postadress: Box 1217, 172 24. Sundbyberg

Telefon:          46-8 7303077

Fax:                 46-8 7647303

Epost: