Survey Sweden har över 500 kvalificerade intervjuare. Vi väljer de intervjuare som är lämpligast för varje enskilt projekt. Intervjuarna är spridda över hela Sverige, i städer och landsbygd.

F2F Intervjuer i hemmet

Vi  arbetar oftast i enlighet med Nielsen regionerna, men vi anpassar oss alltid efter kundernas önskemål. Om det är fråga om en målgrupp som är svårrekryterad så brukar vi först förrekrytera via telefon för att bestämma mötestid i respondentens hem. 

F2F Lokaltest

Survey Sweden utför lokaltest över hela Sverige. Beroende av kundens önskemål utför vi lokaltest i köpcentra, biografer och konferenslokaler. Om det rör sig om en svår målgrupp förrekryteras respondenten via telefon.

F2F På stan

Korta intervjuer är effektivast att utföras “på stan”. Våra erfarna intervjuare är mycket skickliga att komma i kontakt med respondenter och väcka deras intresse för att delta i intervjuerna.

 

 

 

 

 

Tillbaka

Hemsida