Tillbaka

Hemsida

 


Rekrytering till fokusgrupper

Vi har en liten men mycket effektiv telefoncentral i Sundbyberg, utanför Stockholm. Härifrån rekryterar vi respondenter över hela landet. Vår personal är ytterst professionell och målinriktad. Samtliga har en lång erfarenhet av rekrytering.

Survey Sweden rekryterar vanliga konsumenter, läkare, företagsledare etc. 

Våra intervjuare är mycket skickliga i att övertyga och motivera rätt personer att deltaga i fokusgrupper och intervjuer.

Vi har en väldigt hög andel av de rekryterade som dyker upp till grupperna. Vår personal är mycket lyhörd vid rekryteringen, så att  rätt personer deltar.